145،000.00 $ + تضمین و پرداخت ورشکستگی رد شد


نوع مورد:  مشاور املاک
حزب مخالف: بدهکار ورشکستگی

خلاصه:
مشتری ما بیش از 145،000.00 دلار بدهی برای وام به یک مالک ملک ، که توسط یک وثیقه در اموال تأمین شده است ، بدهکار بود. به منظور اجتناب از بازپرداخت مشتری ، صاحب املاک فصل 13 ورشکستگی را تشکیل داد و از به رسمیت شناختن بدهی تضمین شده خودداری کرد.

سپس ، به امید اجتناب از وثیقه موکل ما ، مالک املاک اقدام به مخالفت با ورشکستگی خود کرد. در پاسخ ، ما با موفقیت استدلال كردیم كه بدهی تضمین شده است و باید در برنامه فصل 13 صاحب ملك درج شود. از آنجا که مالک املاک نتوانسته است یک طرح فصل 13 را که شامل ادعای مطمئن مشتری ما است ، ارائه دهد ، دادگاه ما را به عزل ورشکستگی ، از جمله اقدامات مخالف وی ، اعطا کرد.