1،100،00.00 دلار امن + بدهی و 7،500 دلار / پرداخت Mo


نوع مورد:  مشاور املاک
حزب مخالف: بدهکار ورشکستگی

خلاصه:
مشتریان ما بیش از 900،000.00 دلار به مالک دارایی وام داده اند. هنگامی که مالک دارایی پرداخت ماهانه موردنیاز خود را متوقف کرد ، موکلان ما مجبور شدند برای املاک تضمین بدهی ، مراحل سلب مالکیت را آغاز کنند. به امید متوقف کردن سلب مالکیت ، مالک دارایی ورشکستگی کرد.

ما توانستیم بدهی را با مبلغ 1،100،000.00 دلار با موفقیت تضمین کنیم و یک سفارش به دست آوردن مبلغ پرداختی ماهانه 7،500.00 دلار به مشتریان خود بدست آوردیم. دادگاه ورشکستگی همچنین دستور داد که ملک باید ظرف 7 ماه به فروش برسد تا مشتری های ما بازپرداخت کنند یا به آنها اجازه داده می شود با سلب حق اقامه دعوی اقدام کنند.