در طی 2 هفته 75300.00 دلار بازیابی شد


نوع مورد: دادخواست تجاری و شرکتی
حزب مخالف: کسب و کار

خلاصه:
مشتری ما در ازای دریافت 20٪ حقوق سالانه کارمندان جدید ، خدمات استخدامی شغلی را به مشاغل ارائه می دهد. مشتری ما یک کارمند مستقر کرده بود که مشاغل آن را با حقوق سالانه 280،000.00 دلار استخدام می کردند که مشتری ما را به مبلغ 56،000.00 دلار حق می دهد.

پیش از آنکه مشتری ما تصمیم بگیرد شکایتی ارائه دهد ، این تجارت از پرداخت هزینه مشتری خود اجتناب کرده است. طی 2 هفته از زمان شکایت ما ، این تجارت موافقت کرد که موضوع را با قیمت 75300.00 دلار تسویه کند.