$ 5،000،000.00 + حل و فصل قبل از محاکمه


نوع مورد: صدمه شخصی
حزب مخالف: راننده و کارفرما

خلاصه:
مشتری ما وقتی به عقب راننده دیگری بود که به عنوان پیمانکار مستقل استخدام شده بود با چراغ قرمز متوقف شد. در نتیجه ، مشتری ما دچار آسیب های متعدد و متحمل هزینه های پزشکی بیش از 150،000.00 دلار شد.

پس از موفقیت در مبارزه با موسسات حقوقی ، ما قادر به تسویه حساب بیش از 5،000،000.00 دلار درست قبل از محاکمه بودیم.