200،000.00 $ + قضاوت برای اقدامات غیرقانونی کار


نوع مورد:  استخدام
حزب مخالف: کارفرما

خلاصه:
مشتری ما بیش از یک سال در یک "فروشگاه عرق" کار کرده بود ، جایی که به طور مرتب موظف بود بیش از 70 ساعت کار کند. اغلب بیش از 24 ساعت مستقیم و بدون هیچ استراحت یا استراحت غذا کار می کنند. کارفرمایان مرتباً از جمله مشتری ما سوء استفاده روانی و کلامی را به کارمندان خود وارد می کنند.

ما به نمایندگی از مشتری خود دعوی دادخواستی را به ادعای تخلفات شغلی متعددی از جمله عدم پرداخت دستمزد ، بازداشت درآمدی ، عدم ارائه استراحت وعده های غذایی و استراحت و سایر موارد نقض حقوق و دستمزد دادخواست دادیم. ما حکم دادخواست را به نفع مشتری خود ، علیه همه متهمان ، برای بیش از 200،000.00 دلار تضمین کردیم.