1،250،000.00 دلار بدون تشکیل دادخواست بازیابی شد


نوع مورد: صدمه شخصی
حزب مخالف: شرکت بیمه راننده با مسئولیت

خلاصه:
مشتری ما وقتی در حال عبور از خانه بود ، هنگام عبور از یک کامیون وانت Dodge با سرعت 30 مایل در ساعت از چراغ قرمز عبور کرد و با او برخورد کرد. مشتری ما بیهوش شد و به بیمارستان منتقل شد. در نتیجه ، مشتری ما دچار خونریزی مغزی شد ، هر دو پا و مچ دست خود را شکست.

بعد از اینکه ما با نامه تقاضای ما به شرکت بیمه راننده مسئولیت پذیر خدمت کردیم ، آنها بلافاصله با تلاش برای حل مسئله پاسخ دادند.

خیلی زود پس از آن ، ما قبل از تشکیل دادخواست ، 1،250،000.00 دلار برای مشتری خود پس گرفتیم.